Klauzula rebus sic stantibus a koronawirus

Rozprzestrzenienie się epidemii koronawirusa wpływa w istotny sposób na funkcjonowanie wielu uczestników obrotu gospodarczego. W przypadku szeregu całych branż obowiązujące zakazy spowodowały spadek przychodów do zera. Przedsiębiorcy związani wieloletnimi umowami coraz częściej upatrują rozwiązania problemu poprzez odwołanie się do klauzuli rebus sic stantibus (art. 3571 KC). Niniejszy wpis jest zarysem istotnych zagadnień związanych z jej potencjalnym zastosowaniem.

Read more >>

Dowód przebywania pozwanego pod adresem wskazanym w pozwie w świetle art. 1391 KPC

Na mocy ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) wprowadzono istotne zmiany w procedurze doręczenia pozwu. Celem nowej regulacji było ukrócenie praktyki prowadzenia sporów zaocznych w sytuacji, kiedy pozwany, formalnie prawidłowo zawiadomiony po dwukrotnej awizacji, nie wiedział nawet o toczącym się procesie. W dobie powszechnej migracji ludności oraz braku istnienia rejestru adresów do doręczeń dla osób fizycznych ustalenie miejsca przebywania pozwanego może okazać się istotną przeszkodą dla powoda. Znowelizowana procedura, jakkolwiek eliminuje patologiczne quasi- procesy bez udziału pozwanego, stanowi zarazem furtkę do jego skutecznego przedłużenia.

Read more >>

Amended Polish Industrial Property Law

 

According to the new regulations implemented into the Polish Industrial Property Act, the trademark rights holders will have more tools to fight against trademarks infringers.

In addition to extension of the trademark definition, these amendments also apply to the revolutionary – in our opinion – setting of the liability of entities providing services to infringers of trademark rights.

Read more >>

Polish authorities have shut down a factory in Koronowo, near the city of Bydgoszcz capable of making millions of counterfeit medicines. Over 100,000 counterfeit erectile dysfunction pills were seized along with 430,000 vials of steroids of all brands. It is thought that the factory would have distributed counterfeits worth "at least tens of millions of zlotys." Poland's Central Bureau of Investigation (CBSP) said in a statement (in Polish) that the illicit unit - which contained 48 machines used for manufacturing, packing and printing boxes and labels - is thought to be largest illegal pharmaceutical factory ever discovered by enforcement agencies. The seized equipment made up an entire pharma production line, and included mixers, tablet presses, coaters, blister packaging machines, cartoners and screen printers, amongst other items. Police made 19 arrests in connection with the operations of the factory. The prosecutor filed 6 motions for custody to the court. The court approved all of them. The manufacture was being run by an organised crime network. The raid at the property, which marked the culmination of an investigation lasting several months, uncovered an extensive network of hidden rooms which housed the equipment.

Read more >>

Warsaw Court of Appeal ruled that there is no civil liability for using in administrative proceedings confidential internal documents including trade secrets of the other party.

Within patent invalidation proceedings party "A" provided evidence including eleven internal documents of party "B", including trade secrets. These documents were provided by one of the inventors previously working for B. Court of first instance and court of appeal shared the defendant's position that patent invalidation proceedings require submitting evidence, which as such cannot be assessed from the point of view of an infringement of the principle of fair competition. Everyone with a legal interest has a right to request the invalidation of a patent. Such interest cannot be equated with economic interests within the meaning of the Act on combating unfair competition (VI ACa 1478/13).

Hasik & Partnersip law footerEric’s Rheims ip-law.pl law office to merge with Hasik and Partners. The new law firm will become one of the most significant IP law boutique firms in Poland. This merger will not only strengthen our presence on the local market but will also serve our clients, who will benefit from the experiences and resources of two top law firms. 

Since July 2014:

  • we managed nearly 200 new IP cases;
  • courts awarded our clients over PLN 934,000 (approx. EUR 218k) in damages for trademark infringement;
  • in nearly 70% of those cases only our clients received damages and legal fees;
  • 6 appeal courts quashed unfavorable judgments or upheld favorable judgments creating persuasive precedents.

After more than 3 years of criminal proceedings and the interrogation of nearly 2,000 witnesses, two manufacturers of ED drugs have been granted what is believed to be the highest award of damages in Poland against a reseller of goods bearing counterfeit trademarks. Auschwitz court ordered the defendant to pay a total of PLN 265,470 (approx. EUR 63,500) to the plaintiffs. The court additionally awarded the plaintiffs costs of proceedings. The defendant, a repeated infringer, was sentenced to two years of deprivation of liberty conditionally suspended for five years. (Case ipf12-001)

Polish Supreme Court ruled for the first time on legal issues related to the sale and advertising of counterfeit drugs. Following a cassation of Marek Sz., a convicted individual offering counterfeit erectile dysfunction drugs bearing our client’s trademarks, regarding i.a. article 165 Section 1.2. of the Polish Penal Code (pursuant to which: “Anyone who brings danger to life or health of many persons or to the property of the great value by producing or placing on the market dangerous substances, food stuffs or other goods of common use or pharmaceutical products that are not compliant with the statutory requirement of quality shall be subject to imprisonment for a period of 6 months to 8 years.”), the Supreme Court refused to consider the cassation in this regard, confirming the obvious dangers for the life and health of patients.

Read more >>

Warsaw court convicted 8 individuals in the case of an illegal factory for counterfeit perfumes. Back in 2012, Police arrested 9 individuals and seized 100,000 counterfeit perfumes, aromas and devices for filling and capping vials were seized. The market value of seized perfumes amounted to approx. EUR 430,000. Value of produced perfumes amounts to tens of millions of euro.  Raids also took place in other cities where printing companies (for packaging) and bottling plants are located. The action was the result of a year-long investigation. The court awarded compensatory damages to all right holders who went to court. Parties will probably file an appeal.

Read more >>

Following Cartier’s motion, the Polish Patent Office (“PPO”) invalidated the CHATIER COOL MEN trademark registered by A & S PARFUME FACTORY Marek Asenkowicz - the biggest Polish manufacturer of look alike products. Asenkowicz’s complaint was dismissed by the Voivodeship Administrative Court. The Supreme Administrative Court in 2013 dismissed Asenkowicz’s cassation.
A & S PARFUME FACTORY Marek Asenkowicz is also facing civil proceedings based on unfair competition and trademark laws initiated by another right holder.

Read more >>

Law enforcement authorities refuse to initiate proceedings based on a motion for prosecution filed by React. Existing proceedings are discontinued. Several courts confirmed that Polish code of criminal procedure allows only for attorneys to represent a party in criminal proceedings. React as a non-profit organization may not represent right holders in Poland nor provide further powers of attorney to individual attorneys.

See: Warsaw court ruling X Kz 8/14;  X Kz 1155/13; X Kz 553/14 and Konin court ruling II K 571/17

More >>

Inna rzeczą pozostaje natomiast wątpliwa, w ocenie sądu odwoławczego, forma udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji podmiotu pokrzywdzonego. Otóż zważyć należało, iż z pełnomocnictwa znajdującego się na karcie 41 wynika bezsprzecznie, iż podmiot pokrzywdzony udziela pełnomocnictwa Stowarzyszeniu [REACT], to zaś reprezentując podmioty zrzeszonych spółek wyznaczyło do ich reprezentacji adw. Ł. B. [z kancelarii Grzelka i Wspólnicy] który w tej sprawie złożył wniosek o ściganie i ukaranie sprawców przestępstwa. Biorąc jednak pod uwagę, iż ewentualny brak skargi uprawnionego jest względny i może zostać konwalidowany, sąd rejonowy zbada legalność udzielonego pełnomocnictwa i ustali, czy złożony wniosek o ściganie jest skuteczny. Sąd odwoławczy jednak zwraca uwagę, iż odmiennie jak to ma miejsce w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdzie art. 122' ustala, iż pokrzywdzonym jest również właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oczywiście spełniająca wymogi o których mowa w ustawie, ustawa o prawie własności przemysłowej takiej regulacji nie przewiduje, a co za tym idzie Stowarzyszeniu React w żadnym razie status pokrzywdzonego- z jego uprawnieniami do ustanowienia pełnomocnika, nie przysługuje. (Postanowienie z 23 maja 2013 roku Sądu Okręgowego w Warszawie, X Wydział Karny - Odwoławczy, sygn. akt X Kz 1155/13)"