Klauzula rebus sic stantibus a koronawirus

Rozprzestrzenienie się epidemii koronawirusa wpływa w istotny sposób na funkcjonowanie wielu uczestników obrotu gospodarczego. W przypadku szeregu całych branż obowiązujące zakazy spowodowały spadek przychodów do zera. Przedsiębiorcy związani wieloletnimi umowami coraz częściej upatrują rozwiązania problemu poprzez odwołanie się do klauzuli rebus sic stantibus (art. 3571 KC). Niniejszy wpis jest zarysem istotnych zagadnień związanych z jej potencjalnym zastosowaniem.

Więcej >>

Dowód przebywania pozwanego pod adresem wskazanym w pozwie w świetle art. 1391 KPC

Na mocy ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) wprowadzono istotne zmiany w procedurze doręczenia pozwu. Celem nowej regulacji było ukrócenie praktyki prowadzenia sporów zaocznych w sytuacji, kiedy pozwany, formalnie prawidłowo zawiadomiony po dwukrotnej awizacji, nie wiedział nawet o toczącym się procesie. W dobie powszechnej migracji ludności oraz braku istnienia rejestru adresów do doręczeń dla osób fizycznych ustalenie miejsca przebywania pozwanego może okazać się istotną przeszkodą dla powoda. Znowelizowana procedura, jakkolwiek eliminuje patologiczne quasi- procesy bez udziału pozwanego, stanowi zarazem furtkę do jego skutecznego przedłużenia.

Więcej >>

Nowelizacja Prawa własności przemysłowej z 20 lutego 2019 r. – rozszerzenie katalogu podmiotów odpowiedzialnych za naruszenia praw do znaków towarowych

 

Od 22 lutego 2019 r. na podpis Prezydenta oczekują uchwalone w dniu 20 lutego 2019 r. zmiany do obowiązującej od 2000 r. Ustawy prawo własności przemysłowej. Wprowadzone modyfikacje – oprócz m.in. rozszerzenia definicji znaku towarowego – dotyczą również rewolucyjnego wręcz wprowadzenia odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi na rzecz naruszycieli praw do znaków towarowych.

Więcej >>

Podkategorie

O kancelarii

Jesteśmy trójjęzyczną polską kancelarią prawną. Specjalizujemy się w ochronie własności intelektualnej. Posiadamy duże doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej praktyki w renomowanych kancelariach prawnych. Naszym atutem są elastyczne modele rozliczeń pozwalające zapewnić przewidywalność kosztów po stronie klienta przy zachowaniu niezmiennego, wysokiego poziomu obsługi.

Więcej >>

Nasz zespół

Eryk jest radcą prawnym. Doświadczenie zawodowe zdobył prowadząc przez ponad dziesięć lat w polskich i międzynarodowych kancelariach,sprawy m.in. z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy. Eric specjalizuje się w zwalczaniu handlu podrobionych produktów na wielką skalę, zwalczaniu piractwa oraz zabezpieczaniu zysków pochodzących z przestępstw.

ericrheims2018 mini
Eric Rheims
Radca Prawny

WTR1000 - Recommended individual 20141 & 2017, 2018
World Trademark Review January 2014 & 2017, 2018

Laureat nagrody Eric Rheims został określony przez jednego ze swoich klientów “jednym z najlepszych doradców w regionie”. Eric Rheims dołączył do międzynarodowej kancelarii w 2012 roku i znacząco przyczynił się do zwiększenia jej możliwości zwalczania obrotu podrabianymi towarami. „Ma wiele znajomości (…) i jest niesamowicie zmotywowany. Sprawia, że czujesz się jakbyś był jego jedynym klientem.”