Sąd Najwyższy wydał 8 grudnia 2017 r. uchwałę w sprawie III CZP 74/17, która może wiele zmienić w dotychczasowej praktyce orzeczniczej i rozwiać istniejące wątpliwości, spotęgowane treścią uchwały SN wydanej w 2015 roku w sprawie III CZP 67/15. Omawiana Uchwała jest wynikiem skierowanego przez Sąd Okręgowy w Gliwicach zapytania prawnego, w którym sąd powziął wątpliwość co do sposobu obliczania terminów przedawnienia.

Więcej >>

Wiele serwisów internetowych opiera się na rozpowszechniania utworów pobieranych automatycznie z innych serwisów (kanały RSS). Podmioty gromadzące takie treści wskazują, że :

  • udostępnienie treści za pośrednictwem kanałów RSS stanowi rozpowszechnianie utworów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • umieszczanie na witrynie internetowej treści stanowiących wpisy osób prowadzących np. blogi internetowe stanowi rozpowszechnienie utworów zgodnie z art. 29 PrAut.

Powyższa interpretacja jest błędna:

Więcej >>

Zamieszczamy poniżej wzór standardowego sprzeciwu od nakazu zapłaty do wykorzystania w sprawach przedawnionych długów uczelnianych z powództwa m.in. KGPN.

UWAGA: poniższy wzór nie jest aktualizowany na bieżąco i nie uwzględnia argumentacji dot. uchwały Sądu Najwyższego wydanej w sprawie III CZP 67/15 ani III CZP 74/17. Taka argumentacja podnoszona jest dopiero w kolejnych pismach. Teza Uchwały II CZP 67/15 wskazuje, że w okresie przed dniem wejścia wżycie ustawy nowelizującej ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, miał zastosowanie dziesięcioletni termin przedawnienia. W samym uzasadnieniu SN wielokrotnie podkreśla zaś znaczenie normy intertemporalnej zawartej w ustawie nowelizującej, która wprowadziły trzyletni termin przedawnienia, w tym co do umów zawartych przed 2014 rokiem. Aby uzyskać aktualny wzór i pomoc skontaktuj się z nami natychmiast po otrzymaniu nakazu zapłaty,

Polecamy także lekturę zapadłych w podobnych sprawach orzeczeń (wybrane orzeczenia są także dostępnych na niniejszym blogu), artykułów prasowych dotyczących KGPN oraz poradnik.

Więcej >>

Podkategorie

O kancelarii

Jesteśmy trójjęzyczną polską kancelarią prawną. Specjalizujemy się w ochronie własności intelektualnej. Posiadamy duże doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej praktyki w renomowanych kancelariach prawnych. Naszym atutem są elastyczne modele rozliczeń pozwalające zapewnić przewidywalność kosztów po stronie klienta przy zachowaniu niezmiennego, wysokiego poziomu obsługi.

Więcej >>

Nasz zespół

Eryk jest radcą prawnym. Doświadczenie zawodowe zdobył prowadząc przez ponad dziesięć lat w polskich i międzynarodowych kancelariach,sprawy m.in. z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy. Eric specjalizuje się w zwalczaniu handlu podrobionych produktów na wielką skalę, zwalczaniu piractwa oraz zabezpieczaniu zysków pochodzących z przestępstw.

eryk foto
Eric Rheims
Radca Prawny

WTR1000 - Recommended individual 20141 & 2017
World Trademark Review January 2014 & 2017

Laureat nagrody Eric Rheims został określony przez jednego ze swoich klientów “jednym z najlepszych doradców w regionie”. Eric Rheims dołączył do międzynarodowej kancelarii w 2012 roku i znacząco przyczynił się do zwiększenia jej możliwości zwalczania obrotu podrabianymi towarami. „Ma wiele znajomości (…) i jest niesamowicie zmotywowany. Sprawia, że czujesz się jakbyś był jego jedynym klientem.”