Nowelizacja Prawa własności przemysłowej z 20 lutego 2019 r. – rozszerzenie katalogu podmiotów odpowiedzialnych za naruszenia praw do znaków towarowych

 

Od 22 lutego 2019 r. na podpis Prezydenta oczekują uchwalone w dniu 20 lutego 2019 r. zmiany do obowiązującej od 2000 r. Ustawy prawo własności przemysłowej. Wprowadzone modyfikacje – oprócz m.in. rozszerzenia definicji znaku towarowego – dotyczą również rewolucyjnego wręcz wprowadzenia odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi na rzecz naruszycieli praw do znaków towarowych.

Więcej >>

Dwuletni termin na wystąpienie z roszczeniami związanymi z OOU niezgodny z Konstytucją

7 marca 2018 r. Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 2/17 orzekł, iż art. 129 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska jest niezgodny z konstytucją. Przypomnieć należy, iż w/w przepis przewiduje dwuletni okres na wystąpienie z roszczeniami (odszkodowanie lub wykup), przy czym termin ten liczony jest od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, rygorystyczny dwuletni termin prekluzyjny (tj. niepodlegający przedłużeniu ani przywróceniu), jest zbyt krótki i przez to niezgodny z ustawą zasadniczą.

Istotnym jest, iż TK odroczył w czasie utratę mocy obowiązującej art. 129 ust. 4 POŚ wskazując, iż traci on moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. W praktyce, rozwiązanie takie budzi uzasadnione wątpliwości co do stosowania przepisu formalnie jeszcze obowiązującego, ale uznanego za sprzeczny z Konstytucją. 

Więcej >>

Sąd Najwyższy wydał 8 grudnia 2017 r. uchwałę w sprawie III CZP 74/17, która może wiele zmienić w dotychczasowej praktyce orzeczniczej i rozwiać istniejące wątpliwości, spotęgowane treścią uchwały SN wydanej w 2015 roku w sprawie III CZP 67/15. Omawiana Uchwała jest wynikiem skierowanego przez Sąd Okręgowy w Gliwicach zapytania prawnego, w którym sąd powziął wątpliwość co do sposobu obliczania terminów przedawnienia.

Więcej >>

Podkategorie

O kancelarii

Jesteśmy trójjęzyczną polską kancelarią prawną. Specjalizujemy się w ochronie własności intelektualnej. Posiadamy duże doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej praktyki w renomowanych kancelariach prawnych. Naszym atutem są elastyczne modele rozliczeń pozwalające zapewnić przewidywalność kosztów po stronie klienta przy zachowaniu niezmiennego, wysokiego poziomu obsługi.

Więcej >>

Nasz zespół

Eryk jest radcą prawnym. Doświadczenie zawodowe zdobył prowadząc przez ponad dziesięć lat w polskich i międzynarodowych kancelariach,sprawy m.in. z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy. Eric specjalizuje się w zwalczaniu handlu podrobionych produktów na wielką skalę, zwalczaniu piractwa oraz zabezpieczaniu zysków pochodzących z przestępstw.

ericrheims2018 mini
Eric Rheims
Radca Prawny

WTR1000 - Recommended individual 20141 & 2017, 2018
World Trademark Review January 2014 & 2017, 2018

Laureat nagrody Eric Rheims został określony przez jednego ze swoich klientów “jednym z najlepszych doradców w regionie”. Eric Rheims dołączył do międzynarodowej kancelarii w 2012 roku i znacząco przyczynił się do zwiększenia jej możliwości zwalczania obrotu podrabianymi towarami. „Ma wiele znajomości (…) i jest niesamowicie zmotywowany. Sprawia, że czujesz się jakbyś był jego jedynym klientem.”