Odszkodowanie od Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

UWAGA- termin na zgłaszanie roszczeń upływa 30 marca 2018 r.!

Brak zgłoszenia roszczeń powoduje ich bezpowrotne wygaśnięcie!

1. Kim jesteśmy? Dlaczego warto nam zaufać?

Jesteśmy kancelarią, która zdobyła doświadczenie w reprezentowaniu mieszkańców lotniska na warszawskim Okęciu (patrz wpis na blogu), gdzie obszar ograniczonego użytkowania (OOU) wprowadzono już w 2011 roku. Chcemy wykorzystać wieloletnią praktykę i pomóc również mieszkańcom gdańskiego lotniska w uzyskaniu godnych odszkodowań, które pozwolą zniwelować skutki działalności głośnego sąsiada.

2. Roszczenia mieszkańców, czyli co mogę uzyskać?

Mieszkańcy OOU mogą dochodzić roszczeń związanych z utratą wartości nieruchomości oraz kosztów tzw. rewitalizacji akustycznej (wymiana okien, modyfikacja wentylacji etc.). Dotyczy to zarówno domów, jak i lokali położonych w blokach. W odniesieniu do działek niezabudowanych, można dochodzić wyłącznie spadku wartości nieruchomości.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, iż mieszkańcy OOU mogą liczyć z tytułu spadku wartości na odszkodowanie wynoszące co najmniej kilka procent (5-10%) wartości nieruchomości, a w przypadku położenia w bliskiej odległości od lotniska- nawet do 20%. Koszty rewitalizacji akustycznej wynoszą zazwyczaj od kilkunastu tysięcy złotych (lokale mieszkalne średniej wielkości) do kilkudziesięciu tysięcy (duże domy mieszkalne). Precyzyjne określenie wysokości każdej ze szkód następuje w drodze opinii biegłego. Odszkodowanie powiększane jest o należne odsetki.

3. Przebieg postępowania- zgłoszenie roszczeń i zawezwanie do próby ugodowej

W pierwszej kolejności nasi prawnicy sporządzą dla każdego klienta indywidualne wezwanie do zapłaty oraz zawezwanie do próby ugodowej celem zachowania terminu na zgłoszenie roszczeń. Skuteczne zgłoszenie roszczeń otwiera dziesięcioletni termin, w którym można wystąpić na drogę sądową (złożyć pozew). Jeśli nie zgłosisz swoich roszczeń do 30 marca 2018 r., Twoje roszczenie wygaśnie!

4. Koszty współpracy z Kancelarią

Analiza sprawy i weryfikacja, czy możesz domagać się odszkodowania, jest bezpłatna. Wystarczy przesłać nam:

  1. informację o numerze działki lub adres nieruchomości oraz
  2. numer księgi wieczystej, jeśli jest założona.

Przygotowanie pozwu oraz prowadzenie sprawy przed sądem wiążą się z niewielką opłatą stałą oraz wynagrodzeniem prowizyjnym uzależnionym od wysokości uzyskanego i zapłaconego odszkodowania.

 

UWAGA : 7 marca 2018 r. Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 2/17 orzekł, iż art. 129 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska jest niezgodny z konstytucją. Przypomnieć należy, iż w/w przepis przewiduje dwuletni okres na wystąpienie z roszczeniami (odszkodowanie lub wykup), przy czym termin ten liczony jest od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. W ocenie wnioskodawcy- Rzecznika Praw Obywatelskich, rygorystyczny dwuletni termin prekluzyjny (tj. niepodlegający przedłużeniu ani przywróceniu), jest zbyt krótki i przez to niezgodny z ustawą zasadniczą. Czytaj więcej TUTAJ

 

Zachęcamy do współpracy!

 

ip-law.pl - Hasik Rheims i Partnerzy
Al. Szucha 16, lok. 18, 00-582 Warszawa
Tel: +48 579 066 338 / Faks: +48 22 350 77 94
E-mail: