Nieuczciwa konkurencja

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stwarza wiele trudności interpretacyjnych pozostawiając szerokie pole dla praktyki. Konkurenci operujący w złej wierze stosują różnego rodzaju nieuczciwe działania polegające m.in. na wprowadzaniu klientów w błąd lub nadużywaniu pozycji rynkowej. W zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji świadczymy m.in. usługi:

  • doradztwa w tworzeniu i rozwijaniu spójnej strategii ochrony praw własności intelektualnej spółki
  • doradztwa w zakresie procedur 
  • reprezentacji w sporach dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa i know how
  • zapobiegania działaniom naruszającym nazwę spółki (firmy)
  • zwalczania rozpowszechniania nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorstwie, 
  • zwalczania nieuczciwej reklamy, 
  • przeciwdziałania pasożytniczemu naśladownictwu produktu lub jego opakowania,
  • zapobiegania i zwalczania nielegalnego importu równoległego (zwalczanie szarej strefy)