Zwalczanie obrotu podrobionymi towarami oraz szarej strefy

Nasze działania rozpoczynamy od złożenia wniosku o podjęcie działań przez służby celne. Następnie koordynujemy zatrzymania oraz postępowania wszczęte na skutek tych wniosków. Aby podnosić efektywność działań organów ścigania na rzecz naszych klientów regularnie szkolimy funkcjonariuszy tych organów oraz biegłych sądowych w zakresie identyfikacji podrobionych towarów,  prawidłowego zabezpieczania dowodów rzeczowych oraz prowadzenia postępowań. Współpracujemy także z prywatnymi detektywami, z którymi prowadzimy szeroki monitoring rynku pod kątem wprowadzania do obrotu podrobionych towarów i ich sprzedażą na rynku tradycyjnym oraz internetowym. Dokonujemy zakupów testowych w celu weryfikacji towarów oraz pozyskania dowodów. Specjalizujemy się również w dochodzeniu roszczeń uprawnionych z rejestracji praw wyłącznych na podstawie przepisów karnych.