Ochrona praw w Internecie

Przeciwdziałamy rejestrowaniu i wykorzystywaniu nazw domen naruszających prawa naszych klientów (cybersquatting i typosquatting). Podejmujemy również kroki przeciwko stronom odpowiedzialnym za piractwo internetowe, zniesławienie i inne bezprawne czyny. Nasze działania obejmują w szczególności:

  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  • zniesławienie internetowe
  • sprawy z zakresu piractwa domenowego i sporów domenowych
  • linki sponsorowane i reklamy na słowa kluczowe naruszające nazwę firmy klienta
  • reprezentację w sądach powszechnych i arbitrażowych
  • rejestrację domen internetowych i ich odnawianie