Prawa autorskie

Prowadzimy kompleksową obsługę z zakresu prawa autorskiego. Szybko rozwijająca się technologia stwarza nowe i często złożone zagadnienia prawne. Nasi prawnicy zapewniają praktyczne rozwiązania oraz prowadzą postępowania sądowe w sprawach naruszeń prawa autorskiego. Przygotowujemy umowy o eksploatację utworów oraz reprezentujemy autorów w negocjowaniu umów jaki i w sprawach, w których doszło do naruszenia praw autorskich.