Spory dot. znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Rozumiemy, że nasi klienci pragną uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego, dlatego robimy wszystko, by doprowadzić do zaprzestania naruszenia na możliwie najwcześniejszym etapie. Dążymy do polubownego rozstrzygnięcia sporu, reprezentujemy klientów w negocjacjach od ich zainicjowania do podpisania ugody. W przypadku sporów sądowych świadczymy pełną reprezentację na wszystkich etapach postępowania, a nasi prawnicy mogą pochwalić się wieloma korzystnymi orzeczeniami a także precedensami przed Sądem Najwyższym. Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy dobro i możliwości klienta proponując najkorzystniejsze dla niego rozwiązanie.